Asos

Tanım Asos
Kompozisyon
En 140 cm
Rapor
Ağırlık
Bakım
Kullanım